Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Gminy Zębowice
BIP

Informacja dotycząca działań prewencyjnych KRUS

Opolszczyzna na czele

Opolszczyzna ma najniższy wskaźnik wypadków (ilość zgłoszonych wypadków na 1000 ubezpieczonych  osób) w rolnictwie w kraju. Tak wynika z analiz prowadzonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Według statystyk opracowanych w opolskim oddziale Kasy w naszym regionie zdarzeń wypadkowych w rolnictwie jest dwa razy mniej niż w Wielkopolsce. Z posiadanych danych, wynika, że gdybyśmy przyrównali trzy kwartały roku 2017 do trzech kwartałów tego roku, to okazuje się, że mamy o 49 wypadków mniej. To jest spadek o 22 proc. w ciągu roku.

Od stycznia do września 2018r. Placówka Terenowa KRUS w Oleśnie przyjęła zgłoszenia 16 wypadków, którym uległy osoby z powiatu oleskiego ubezpieczone w Kasie. W analogicznym okresie roku ubiegłego do tut. Placówki zgłoszono 19 wypadków przy pracy rolniczej.

Tak wygląda statystyka, ale jakie z tego płyną wnioski?

Mieszkamy w regionie Polski, który słynie z uporządkowanych, zadbanych obejść.

Ich piękno i harmonia przekłada się bezpośrednio na kulturę życia i pracy. Z codziennej systematycznej dbałości o otoczenie wypływa nasze bezpieczeństwo. Opolszczyzna może się poszczycić mieszkańcami, którzy poczucie estetyki i harmonii łączą z etosem pracy. To jest nasze bogactwo, które wypływa z głębi naszej tradycji , kultury,  historii i jest naszym dziedzictwem, dziedzictwem godnym przekazania następnemu pokoleniu. A co statystyka mówi o naszej gminie?

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku w gminie Zębowice doszło do 1 zdarzenia, w jakim osoba podlegająca  ubezpieczeniu społecznemu rolników uległa wypadkowi podczas wykonywania pracy rolniczej. Opolszczyzna – jak podano we wstępie – ma najniższy w kraju wskaźnik wypadkowości. Powiat oleski ma w województwie w trzecim kwartale wskaźnik najniższy a gmina Zębowice jest średnia pod tym względem w powiecie oleskim. Co prawa w Waszej gminie miał miejsce 1 wypadek ale też gmina Zębowice jest najmniej liczną gminą pod względem ilości osób ubezpieczonych w Kasie. 

Zniżkowa tendencja jest między innymi efektem licznych działań prewencyjnych, które przeprowadza oleski KRUS. Do działań tych zalicza się szkolenia dla rolników i uczniów szkół średnich i podstawowych, konkursy wiedzy o bhp w rolnictwie oraz organizowanie stoisk informacyjnych KRUS podczas uroczystości dożynkowych. Wzorem lat ubiegłych główną formą działań prewencyjnych stosowaną przez Placówkę w Oleśnie w 2018r. były szkolenia informacyjno – instruktażowe dla rolników oraz spotkania informacyjne – pogadanki dla dzieci.     

 Podczas szkolenia pracownicy Kasy omawiali podstawowe zagadnienia związane z ubezpieczeniem społecznym rolników. Opisywali zagrożenia zdrowia i życia rolników występujące podczas ich pracy. W trakcie szkoleń rolniczych zwracano uwagę na konieczność działań prewencyjnych na terenie obejść gospodarskich, na których najczęściej dochodzi do wypadków. Opisywano przyczyny najczęstszych tj. upadków osób, wskazując jednocześnie sposoby zabezpieczenia przed nimi m.in. posypywanie piaskiem śliskich powierzchni podwórzy i traktów komunikacyjnych, uporządkowanie podwórzy, używanie obuwia roboczego, zabezpieczanie schodów, włazów, stosowanie bezpiecznych drabin lub wyposażanie posiadanych już drabin w odpowiednie zabezpieczenia.  

Osobom uczestniczącym w szkoleniach przedstawiono także sposoby zapobiegania pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn i urządzeń rolniczych. Zachęcano do wyposażania maszyn we właściwe osłony i zabezpieczenia, dbania o ich właściwy stan techniczny a także dokonywania remontów oraz napraw jedynie przy wyłączonym napędzie.

Poniżej zamieszczono link do strony NTO z wywiadu udzielonego przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Pana Lecha Waloszczyka w którym już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej kampanii promocyjnej pod nazwą „ Nie daj się wkręcić”

https://nto.pl/wkrotce-kampania-promocyjna-krus-nie-daj-sie-wkrecic/ar/13680250       


Gmina Zębowice
ul. Izydora Murka 2
46-048 Zębowice
tel. 77 421 60 76
fax 77 421 60 76 wew. 36
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2230369
w tym miesiącu: 32337
dzisiaj: 2536