Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o naborze na stanowisko Kierownika PODGiK w Starostwie Powiatowym w Oleśnie

W związku z prośbą Starosty Oleskiego informujemy o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Oleśnie, ujętym w linku poniżej:

http://bip.powiatoleski.pl/download/attachment/24925/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-pracy-kierownika-powiatowego-osrodka-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej_-z-dnia-7-maja-2020.pdf

W przypadku nie wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy planuje się ponownie ogłosić nabór na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

Wersja XML