Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skargi i wnioski

            Wójt Gminy Zębowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek  w godzinach od 13.00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu spotkania.

Umówienie spotkania można dokonać osobiście w sekretariacie Wójta Gminy Zębowice.

            Zastępca Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek  w godzinach od 15.00 do 16:00 po uprzednim uzgodnieniu spotkania.

Umówienie spotkania można dokonać osobiście w sekretariacie Wójta Gminy Zębowice.

            Ponadto,  Sekretarz Gminy, kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach  przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.00 do 15.00.

Wersja XML