Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek osłonowy - ważna informacja

WAŻNE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach informuje:

 

Wpisu tego można dokonać w sposób następujący:

1. złożyć metodą tradycyjną w Urzędzie Gminy

2. wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy

3. a także online na stronie www.zone.gunb.gov.pl

Po uzyskaniu potwierdzenia o wpisie do CEEB, można składać wniosek na dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie.

 

 

 

Wersja XML