Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta potrzeb organizacji pozarządowych realizujących działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa opolskiego

W związku z przygotowaniem do podjęcia prac nad opracowaniem programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. udostępnia się organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Zębowice ankietę internetową, która ma na celu zebranie informacji na temat potrzeb organizacji pozarządowych realizujących działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa opolskiego i dostosowania ewentualnego zakresu zadań do ich potrzeb.

Możliwość wypełnienia ankiety trwa do 17 lipca br.

Link do ankiety: https://tiny.pl/93h1d

Wersja XML