Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty unijne

Projekt współfinansowany w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 332112021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-000121-00

PDFCyfrowa Gmina.pdf
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Opolskie dla Podstawówki

PNGProjekt Opolskie dla Podstawówki.png 

 

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

PDFinformacja dot. projektu ZDALNA SZKOŁA.pdf 

 

Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach

PDFTurystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokól stawów w Radawiu i Zębowicach.pdf.pdf
 

Święto Ryb w Gminie Zębowice 2018

PDFŚwięto Ryb w Gminie Zębowice 2018.pdf
 

Rozbudowa stacji wodociągowej Knieja oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice - etap IV

PDFRozbudowa stacji wodociągowej Knieja oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice - etap IV.pdf
 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja

PDFPrzebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja.pdf

 

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

PDFRealizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Pólnocnego Województwa Opolskiego - podsumowanie.pdf

W dniu 11 września 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą: REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Sp.J. ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno.

RTFRealizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego - stan na 30.06.2018 r..rtf

PDFRealizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego - informacja z dnia 01.03.2018 r..rtf.pdf

PDFRealizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego - informacja z dnia 01.09.2017 r.pdf
PDFRealizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.pdf
 

Systemy fotowoltaiczne montowane na budynkach na terenie Gminy Zębowice

PDFSystemy fotowoltaiczne montowane na budynkach na terenie Gminy Zębowice.pdf
 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

PDFBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Przebudowa sali wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym w budynku centrum wiejskim pełniącym funkcję społeczno – kulturalne w Radawiu

PDFprzebudowa sali wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym w budynku centrum wiejskim penicym funkcj spoeczno kulturalne w radawiu.pdf

 

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Radawie i Zębowice

PDFutworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budow oglnodostpnych placw zabaw w miejscowociach radawie i zbowice.pdf

 

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków - Leśnioki wraz z modernizacją strefowej pompowni wody w Kadłubie Wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

JPEGbudowa sieci wodocigowej dla miejscowoci poczokw - lenioki wraz z modernizacj strefowej pompowni wody w kadubie wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ciekw.jpeg

Odbudowa przepustu nad ciekiem Potok Radawka w miejscowości Radawie przy skrzyżowaniu ulicy Ludowej z ulicą Szkolną

PDFOdbudowa przepustu nad ciekiem potoku Radawka w miejscowoci Radawie przy skrżyowaniu ulicy Ludowej z ulicą Szkolną.pdf

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków - Leśnioki wraz z modernizacją strefowej pompowni wody w Kadłubie Wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

JPEGBudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków - Leśnioki wraz z modernizacją strefowej pompowni wody w Kadłubie Wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.jpeg

Remont zniszczonych przez wezbrania dwóch stawów w miejscowości Zębowice i w miejscowości Radawie

PDFRemont zniszczonych przez wezbrania dwóch stawów w miejscowości Zębowice i w miejscowości Radawie.pdf

Zębowice- tutaj zostaję II

DOCZębowice- tutaj zostaję II.doc

Zębowice-tutaj zostaję

DOCZębowice-tutaj zostaję.doc

Moje przedszkole jest fajne

DOCMoje przedszkole jest fajne.doc

Zębowickie przedszkolaki

DOCZębowickie przedszkolaki.doc
 

Wersja XML