Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1).pdf
PDFKadłub Wolny.pdf
PDFKnieja 1.pdf
PDFKnieja 2.pdf
PDFKnieja 3.pdf

Formularz ofertowy wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania na stroniewww.zebowice.biuletyn.info.pl
PDFKnieja 4.pdf
PDFKnieja 5.pdf
PDFKnieja 6.pdf
PDFKnieja 7.pdf
PDFŁąka 1.pdf
PDFŁąka 2.pdf
PDFŁąka 3.pdf
PDFŁąka 4.pdf

PDFŁąka 5.pdf
PDFŁąka 6.pdf
PDFNowe zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFOgłoszenie o przetargu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf
PDFOpis oczyszczalni-1.pdf
PDFPrusków 1.pdf
PDFPrusków 2.pdf
PDFPrusków 3.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFRadawie 1.pdf
PDFRadawie 2.pdf
PDFRadawie 3.pdf
PDFSiedliska 1.pdf
PDFSiedliska 2.pdf
PDFSiedliska 3.pdf
PDFSIWZ (1).pdf
PDFSpecyfiacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
PDFUnieważnienie postępowania.pdf
PDFWyjaśnienie Nr 1 do SIWZ (1).pdf
PDFWyjaśnienie Nr 2 do SIWZ.pdf
PDFWyjaśnienie Nr 3 do SIWZ.pdf
PDFWyjaśnienie Nr 4 do SIWZ.pdf
PDFZałącznik Nr 1a - zestawienie oczyszczalni wraz z zestawieniem wartości.pdf
PDFZałącznik Nr 1b - harmonogram wykonania zamówienia.pdf
PDFZębowice 1.pdf
PDFZębowice 2.pdf
PDFZębowice 3.pdf
PDFZębowice 4.pdf
PDFZmiana ogłoszenia.pdf
PDFZmiana treści SIWZ Nr 2.pdf

 

 

Wersja XML