Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat rozwoju gospodarczego - dokumenty do pobrania

PDFwniosek o wydanie wypisu_wyrysu.pdf
PDFwniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu.pdf
PDFwniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji.pdf
 

PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obowiązujący od 19.05.2016 r..pdf
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obowiązujący od 19.05.2016 r..pdf
DOCInformacja - Ewidencja działalności gospodarczej.doc

DOCkarta informacyjna.doc

PDFMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice - mapka.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zębowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.pdf
PDFOświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym.pdf
PDFOświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym.pdf
PDFPodanie o zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.pdf
DOCwniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.doc

Wersja XML